Osuszacz pełni ważną funkcję w systemie sprężonego powietrza. Wilgoć w układzie pneumatycznym jest zjawiskiem niebywale szkodliwym i niepożądanym. Wilgoć doprowadza do uszkodzenia i destrukcji wszystkich elementów systemu sprężonego powietrza. Dlatego warto wybrać osuszacz dostosowany do potrzeb całego układu, a także taki, który z określonych warunkach zapewni najlepszą wydajność i najwyższą skuteczność. Przedstawiamy charakterystykę osuszacza ziębniczego i adsorpcyjnego i podpowiadamy, w jakich warunkach sprawdzą się najlepiej.

Czy osuszacz w instalacji sprężonego powietrza jest niezbędny?

Skutkiem ubocznym procesu sprężania powietrza, z tak skompresowanego gazu, wytrąca się duża ilość wilgoci. Bez odpowiedniego osuszenia i oczyszczenia sprężonego powietrza cząsteczki wody mogą spowodować poważne uszkodzenie sprężarek, klimatyzatorów, sprzętu i produktów wytwarzanych przy użyciu sprężonego gazu. Wilgoć w sprężonym powietrzu wykorzystywanym do zasilania maszyn i urządzeń pneumatycznych może przyspieszać zużycie części mechanicznych i sprzyjać korozji. Dodatkowo woda zawarta w sprężonym powietrzu może w pewnych sytuacjach sprzyjać zamarzaniu rur zewnętrzne, co może doprowadzić do awarii całego systemu. Ponadto niektóre branże i sektory wymagają najwyższej czystości w procesie produkcyjnym, więc wilgoć przedostająca się do produktu końcowego może prowadzić do wycofania całej partii z powodu pogorszenia jakości. 

Aby uniknąć tych nieprzyjemnych i kosztownych konsekwencji, zaleca się stosowanie w systemie odpowiednio dobranego osuszacza sprężonego powietrza. Pod tym względem doskonale sprawdzają się osuszacze ziębnicze i osuszacze adsorpcyjne, które umożliwiają jednoczesne usuwanie wilgoci i uzdatnienie medium roboczego do klasy czystości wymaganej przez dany proces produkcyjny bądź usługowy.

Jak działa osuszacz ziębniczy i osuszacz adsorpcyjny?

Osuszacz adsorpcyjny składa się z dwóch zbiorników, które pracują naprzemiennie. Zasada działania takiego urządzenia polega na działaniu naprzemiennie w odstępach 5-minutowych. W tym czasie jeden zbiornik suszy powietrze, a drugi jest regenerowany. Sprężone powietrze jest osuszane adsorbentem, medium usuwającym wilgoć z powietrza. Drugi cykl polega na odwróceniu roli zbiorników. Zbiornik, który został zregenerowany w poprzednim cyklu, przejmuje zadanie osuszania sprężonego powietrza w następnym. Natomiast drugi zbiornik może w tym czasie zregenerować się i przygotować do pracy w kolejnym cyklu. System ten pozwala obu zbiornikom pracować przez długi czas przy zachowaniu pełnej funkcjonalności osuszania sprężonego powietrza

Innym rodzajem osuszacza sprężonego powietrza jest osuszacz ziębniczy. W tym urządzeniu wilgoć jest usuwana poprzez obniżenie temperatury sprężonego powietrza. W niższych temperaturach wilgoć kondensuje, to znaczy się skrapla. W ten sposób cząsteczki wody są wychwytywane z powietrza, a następnie od niego oddzielane. W przypadku osuszaczy ziębniczych należy zastosować separator cyklonowy, który oddziela kondensat od powietrza.

Gdzie sprawdzą się konkretne osuszacze sprężonego powietrza?

Ze względu na wiele zalet stosowania osuszacze sprężonego powietrza znajdują zastosowanie w wielu branżach i dziedzinach przemysłu. Osuszacze ziębnicze i osuszacze adsorpcyjne stosowane są w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, zakładach petrochemicznych, w przemyśle tekstylnym oraz spożywczym, zwłaszcza w produkcji piwa i napojów. Ponadto osuszacze sprężonego powietrza są niezbędne przy transporcie materiałów higroskopijnych, uzyskaniu wysokiej jakości powłok lakierniczych, przy produkcji i obróbce półprzewodników oraz w przypadku urządzeń pracujących w niskich temperaturach otoczenia. Oczywiście inne warianty osuszaczy sprężonego powietrza sprawdzą się w różnych branżach. Ich szeroka gama pozwala na właściwe i precyzyjne dopasowanie modelu osuszacza do specyfiki branży, wykonywanej pracy i trybu pracy. 

Wybierając osuszacz kompresorowy, należy najpierw zwrócić uwagę na znak zgodności normy ISO 8573-1, która określa klasy czystości sprężonego powietrza również według stężenia cząsteczek wody na jednostkę objętości. Warto pamiętać, że różne procesy wymagają różnych poziomów uzdatniania sprężonego powietrza, także pod względem wilgotności. Ponadto osuszacz musi być kompatybilny z kompresorem, który wykorzystywany jest w układzie zasilania sprężonym powietrzem. Przed zakupem skontaktuj się z ekspertem ds. systemów sprężonego powietrza. Taki ekspert z pewnością doradzi i zarekomenduje wybór osuszacza sprężonego powietrza, który jest najwłaściwszym wyborem w danej sytuacji.