Regularnie przeprowadzane przeglądy techniczne budynków użytkowych mają upewnić nas w przekonaniu, że nasz dom jest bezpieczny i możemy beż żadnych obaw go użytkować. Najważniejszym czynnikiem przemawiającym za tym, żeby pamiętać o okresowych przeglądach budynków, jest zatem nasze bezpieczeństwo. Musimy jednak pamiętać, że za brak obowiązkowego przeglądu budynku, oprócz przykrych konsekwencji związanych z awariami i usterkami, grozi nam także kara grzywny.

Pamiętajmy też, że w przypadku jakiejkolwiek awarii lub uszkodzenia struktury domu bez ważnego przeglądu technicznego budynku nie będziemy mogli ubiegać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela domu!

Kiedy należy wykonać obowiązkowy przegląd techniczny domu?

Zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) właściciel lub zarządca domu jednorodzinnego jest zobowiązany do wykonania obowiązkowego przeglądu budynku:

  • raz w roku (przegląd budynku roczny)
  • raz na 5 lat (przegląd budynku pięcioletni)
  • co pół roku (w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m2 i budynków o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m2).

Co rzeczoznawca budowlany musi sprawdzić podczas przeglądu budynku?

Podczas obowiązkowego rocznego przeglądu technicznego domu rzeczoznawca budowlany powinien zweryfikować aktualny stan oraz działanie wszystkich instalacji domowych zainstalowanych w budynku. Ustawodawca określa, że przeglądowi technicznemu powinny być przede wszystkim poddane: instalacja elektryczna, instalacja gazowa i przewody kominowe, czyli przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Raz w roku specjalista musi też ocenić stabilność konstrukcji nośnej domu i sprawdzić konstrukcję dachu i ścian budynku.

Obowiązkowy przegląd techniczny pięcioletni obejmuje przegląd urządzeń chłodniczych w wentylacji, przegląd instalacji elektrycznej (w zakresie sprawności i przydatności połączeń instalacji, osprzętu, uziemienia i zabezpieczeń od porażeń) i przegląd instalacji piorunochronnej (w zakresie sprawności i przydatności połączeń instalacji, osprzętu, uziemienia i zabezpieczeń od porażeń). Raz na pięć lat należy także sprawdzić ogólny stan techniczny domu.

Kiedy rzeczoznawca budowlany powinien wykonać doraźny przegląd techniczny budynku?

Jako właściciele lub zarządcy budynku mieszkalnego powinniśmy zadbać o to, żeby obowiązkowe przeglądy techniczne domu były przeprowadzane w odpowiednim czasie i przez wykwalifikowanego specjalistę w dziedzinie budownictwa. Zazwyczaj przegląd techniczny obowiązkowy wykonuje rzeczoznawca budowlany. Oprócz sytuacji i terminów, które są przewidziane ustawą Prawo budowlane, ekspert budowlany powinien przeprowadzić badanie stanu technicznego nieruchomości także w szczególnych wypadkach, poza rocznym lub pięcioletnim przeglądem domu. Należą do nich sytuacje, w których doszło do zdarzeń losowych, które wpłynęły lub mogłyby wpłynąć na stan techniczny domu i stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji nieruchomości. Mowa tu przede wszystkim o bardzo silnych wiatrach, wyładowaniach atmosferycznych, intensywnych opadach deszczu, powodziach i podtopieniach, osuwiskach ziemi, wstrząsach sejsmicznych, pożarach i zjawiskach lodowych na zbiornikach wodnych, które pośrednio lub bezpośrednio mogłyby naruszyć konstrukcję budynku lub jego części. Obligatoryjnie powinniśmy także zadbać o aktualny przegląd techniczny domu w przypadku zauważenia ubytków w jego strukturze, w tym np. pęknięć i mechanicznych uszkodzeń budynku.  

Bez obowiązkowego przeglądu technicznego budynku nie dostaniesz odszkodowania!

Musimy zdawać sobie sprawę, że bez aktualnego przeglądu okresowego budynku użytkowego, w przypadku uszkodzenia budynku, jego części lub zamontowanych w nim instalacji, nie będziemy mogli ubiegać się o odszkodowanie z tytułu awarii. Warunki takie określa ubezpieczyciel, który ma prawo odmówić nam wypłaty świadczenia w przypadku niedopełnienia przez nas obowiązków właściciela nieruchomości. Składając dokumenty odszkodowawcze, będziemy zatem musieli przedłożyć ubezpieczycielowi aktualny przegląd techniczny domu. Bez niego towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi nam rozpatrzenia wniosku i wypłaty odszkodowania za poniesione szkody.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane