Organizacja pogrzebu wojskowego przebiega na nieco innych zasadach, niż w przypadku standardowego pochówku. Poza różnicami wynikającymi z charakteru oprawy, jest ona bardziej wymagająca. Z tego powodu warto zgłaszać się do uznanych zakładów pogrzebowych, które mają doświadczenie w przygotowywaniu tego typu ceremonii.

Pogrzeb wojskowy – najważniejsze informacje

 Choć przeprowadzeniem uroczystości może zająć się prywatna firma, wcale nie oznacza to, że procedura wygląda dokładnie tak samo, jak przy okazji tradycyjnego pogrzebu świeckiego i religijnego. Pod uwagę należy wziąć wiele ważnych kwestii, które mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez osoby chcące pożegnać swoich bliskich.

 • Pogrzeb wojskowy dotyczy między innymi żołnierzy w służbie czynnej, weteranów, kombatantów i osób zasłużonych dla państwa. Co istotne, udział w nim może wziąć wojskowa asysta honorowa. Żeby do tego doszło, konieczne jest spełnienie pewnych warunków, a także załatwienie niezbędnych formalności, w czym pomoże zakład pogrzebowy. Warto o tym pamiętać.
 • Pozostałymi elementami, które wyróżniają pochówek wojskowy na tle tych standardowych, są: salwa honorowa, uroczyste odczytanie imienia i nazwiska osoby zmarłej, jak również specjalne udekorowanie trumny – w zależności od okoliczności, może być to flaga państwowa, stopnie wojskowe oraz uzyskane ordery i odznaczenia.
 •  Spore znaczenie ma też to, że pogrzeby wojskowe odbywają się wyłącznie na wskazanych cmentarzach. W ich odnalezieniu i wyborze pomagają pracownicy zakładu wojskowego, dzięki czemu rodzina nie musi martwić się nerwowymi poszukiwaniami.

 Jak zorganizować pogrzeb wojskowy?

 Ze względu na szczególny charakter ceremonii, bardzo ważny okazuje się wybór właściwego zakładu pogrzebowego, który zaplanuje i zrealizuje wszelkie czynności organizacyjne. Warto w tym miejscu podkreślić, że pochówek wojskowy może mieć formę zarówno religijną, jak i świecką.

W pierwszym przypadku całość odbywa się w kościele (garnizonowym lub innym) bądź kaplicy. Uroczystość prowadzi duchowny. Jeśli zaś chodzi o świecki pogrzeb wojskowy, bliscy osoby zmarłej mogą liczyć na usługi realizowane przez Mistrza Ceremonii. Zajmuje się on poprowadzeniem pochówku, wygłoszeniem mowy i spełnianiem specjalnych życzeń rodziny, które dotyczy mogą chociażby oprawy muzycznej i kwiatowej.

Niezależnie od wybranej formy uroczystości, zakład pogrzebowy zapewnia pełne wsparcie od początku do końca. Związane jest to między innymi z takimi usługami jak:

 • pomoc w skompletowaniu dokumentów przedkładanych w urzędach i biurach ubezpieczeniowych,
 • opracowanie wniosku o udział wojskowej asysty honorowej,
 • przedstawienie oferty trumien i urn,
 • wypożyczenie ubrań oraz ewentualnych elementów dodatkowych,
 • wykonanie nagrobka,
 • przygotowanie ciała zmarłego,
 • wybór cmentarza,
 • organizacja oprawy muzycznej i kwiatów,
 • udostępnienie sali pożegnań.

Do tego wszystkiego należy dodać pomoc innego typu, która często zależna jest od specyfiki ceremonii, jak również od indywidualnych potrzeb bliskich zmarłego. Dobry zakład pogrzeby zapewnia usługi kompleksowe – dzięki nim przejście przez ten bez wątpienia trudny okres staje się choć trochę łatwiejsze.

Kto powinien przygotować pogrzeb wojskowy?

 Mając na uwadze specjalny charakter tego wydarzenia, a także wszelkie czynności organizacyjne, jakie trzeba wykonać, jasne staje się, że o pogrzeb wojskowy powinni zadbać sprawdzeni fachowcy. Mowa tutaj oczywiście o firmach, które specjalizują się w tych ceremoniach. Tylko one są bowiem w stanie dopełnić niezbędne formalności i wykonać działania, za sprawą których pochówek odbędzie się bez zakłóceń, ani żadnych mniejszych bądź większych problemów.

Przed wyborem zakładu pogrzebowego koniecznie sprawdź więc oferty poszczególnych podmiotów, a także zapoznaj się z opiniami innych osób, które miały już okazję skorzystać z proponowanych usług. Pozwoli Ci to podjąć najlepszą decyzję.